BIOHACKING

Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit. 

Peter Drucker

Co je biohacking?

je to most mezi starověkou moudrostí/zkušeností a současnou moderní vědou v jeho praktické podobě pomocí tipů a návyků jak vytvořit absolutně nejlepší verzi sebe sama pomocí celkového a systematického přístupu k vlastnímu zdraví a osobní produktivitě.

Mindthebody udržitelná výkonnost .JPG


Komplexní přístup k optimalizaci životního stylu. Naše tělo je systém informací a ten můžeme všímavě sledovat a zlepšovat díky sebeměření.

Jedná se o dovednost kontroly mysli a těla díky změně vnitřního a vnějšího prostředí vedoucího k trvale udržitelné výkonnosti jak fyzického těla tak emoční a mentální oblasti

Záměrem je vytvářet vnitřní a vnější prostředí připravené pro náročné 21.století plné změn a udrželi si dlouhodobě výkonnost.


Jsme sami se sebou 24 hodin 7 dnů v týdnu a proto nám nikdo nebude rozumět lépe než my sami pokud budeme chtít. To co děláme nyní je důležité pro naše zdraví v budoucnu.