Je vhodný mentální trénink pro mé dítě?

3/4 informací je nových pro dětský věk a zbývající 1/4 informací je opakující se informace.

Mozek z informací vytváří myšlenky.

V dětství objevujeme nové a to je jeden z mnoha důvodů proč rádi vzpomínáme na dětský věk.

 

V dospělosti se poměr otočí.

Opakující se myšlenky jsou tvořemy 3/4 a nových myšlenek je jen 1/4

Jinými slovy zdokumentovaná stará pravda, že co se v mládí naučíš ve staří jako když najdeš. 

 

Velice často se mě rodiče ptají, zda pro jejich dítě je vhodný mentální trénink. Pokud níže popsané provádíte, tak smekám. 

Pro ty co nemají čas, energii a chtějí pro své děti maximum při jejich snahách nejenom ve sportu doporučuji využít mých služeb. 

Co získáte? Většina postupů, je využitelných později v profesním životě.

 

Díky správnému tréninku získají vaše děti řadu dovedností:

  • porozumí samy sobě, poznají své chování a své reakce vedoucí k důležitému sebepoznání
  • budou umět vnímat  a uvědomovat si souvislosti
  • převezmou odpovědnost za vlastní činy a události v životě
  • budou schopny pojmenovat vlastní cíle a najít cesty k jejich dosažení
  • nabudou skutečnou sebedůvěru, koncentraci
  • budou efektivně řešit problémy a překonávat překážky
  • zvládnou úspěšně budovat a rozvíjet vztahy
  • pochopí, jak se efektivně učit

 

Naše myšlenky mění náš mozek.

Za jeden den máme průměrně 50tisíc myšlenek.

Jak tam dostat ty správné? 

 

Richard J. Davidson je významný psychiatr a neurovědec. Často přednáší o neuroplasticitě a osobní transformaci. Mimo jiné pro společnosti Google apod.

Zdůrazňuje, že ze všech našich orgánů se mozek nejvíce mění v závislosti na zkušenostech, kterými procházíme.

Specificky zaměřený mentální trénink způsobuje v našem mozku plastické změny, které mění náš kognitivní styl a emoční návyky.

 

Podívejme se do budoucnosti. Je rok 2020. Některá současná monotónní povolání nebudou pro lidi dost dobrá, budou automatizovaná.  Dle studie Ernst-Young na pracovním trhu bude poptávka po pracovnících kteří budou mít tyto tři klíčové vlastnosti:

1. Emoční inteligence

2. Kognitivní flexibilita

3. Kreativita

 

Mentální trénink umí nastavit správné myšlenky, lépe ovládat emoce. Pomůže s koncentrací a sebedůvěrou a v neposlední řadě splní 2 ze 3 požadavků na zaměstnance v budoucnosti.
To je moje odpověď proč investovat do mentální přípravy už od mládí. 

 

 

Odkaz na přednášku, Transform Your Mind, Change Your Brain:

https://www.youtube.com/watch?v=7tRdDqXgsJ0