Nastavení mysli - nová psychologie úspěchu

Všem, kteří chtějí uspět doporučuji tuto myšlenku od Dr.Carol Dweck.  Nové poznatky z neurověd (měření mozkových vln) úspěšně potvrdily tuto teorii jak přemýšlet u řešení problémů mající pozitivní vliv na naši neuroplasticitu(schopnost mozku se dokázat fyziologicky změnit svoji vlastní aktivitou např.myšlením a to i strukturálně). 

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en