h1, h2, h3 { font-family: 'Goudy Old Style','Book Antiqua',serif !important; }

KOUČINK

Co je koučink?

Koučink (též koučing, koučování, coaching) neboli koučovací přístup k osobnímu či profesionálnímu rozvoji představuje jistou revoluci ve vzdělávání. Kouč narozdíl od učitele, lektora, trenéra nebo instruktora nepřikazuje, nepřesvědčuje, ani neovlivňuje. Kouč Vám pomáhá rozvíjet Váš vlastní potenciál. Za jeho podpory si můžete sami vyjasnit své cíle a způsoby, jak jich dlouhodobě  dosahovat.

ZÁKLADEM VŠECH ZMĚN JE UVĚDOMĚNÍ


V jakých situacích a jak koučink pomáhá?

Koučování se dá uplatnit prakticky v každé životní situaci - např. pokud se chceme něco rychle naučit nebo vykročit z dlouhodobé stagnace. Nabízím koučování jak na úrovni transakční (zaměření na konkrétní situace - dokončit efektivněji akci, vyjasnit priority, posunout se a mít okmažitý výsledek) tak i na úrovni transformačního koučinku(zaměření je na zásadní změny, transformace osobnosti, pracuje s hodnotami a vede ke změně na úrovni návyků a přináší trvalý efekt).

school-93200_960_720.jpg
  • Jak řešit problémy rychle, originálně, efektivně?  
  • Jak zdokonalit své schopnosti?
  • Jak nastartovat tvořivé myšlení?
  • Jak zlepšit osobní vztahy?
  • Jak zlepšit komunikační dovednosti?
  • Jak dosáhnout cílů - rychleji a lépe?
  • Jak myslet innovativně a jak se efektivně učit?
  • Jak zlepšit mezilidské vztahy na pracovišti?
  • Jak upevnit týmového ducha? (v pracovním kolektivu, ve sportu, i jinde)
  • Jak získat více času na práci i koníčky?

Jaké metody v koučinku používám?